Kalendarz zajęć szkolnych - soboty rok szkolny 2019 /2020

    KALENDARZ PROWIZORYCZNY - ROK 2019-2020  
                       
      POCZĄTEK : 7 września     ZAKOŃCZENIE : 27 czerwca      
                       
  WRZESIEN PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEN STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC  
                       
  S O B O T A  
D
N
I

N
A
U
K
I

7 5   7   1 7 4   6  
14 12 9 14 11 8 14   9 13  
21 19 16   18   21   16 20  
28   23   25   28 25   27  
    30     29     30    
                     
                     
                       
Razem 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3  
                       
                       
                    31  
                       
                       
  ZAJĘCIA LEKCYJNE                  
  WAKACJE I FERIE SZKOLNE                  
                       
                       

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Reklama

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Znalezione obrazy dla zapytania LOGO SENATUPrzedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”