Konkurs recytatorski połączony z obchodami Święta Niepodległości

 

 

Dziesiątego listopada o godzinie 12:00, w Szkole Polskiej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Argenteuil we Francji odbył się konkurs recytatorski połączony z obchodami 101 - rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie zmagali się z wierszami o tematyce patriotycznej. Nagrody książkowe dla wszystkich dzieci zakupiła Ambasada RP w Paryżu dzięki inicjatywie pani konsul Beaty Jeśko .Szkoła przystąpiła również do odśpiewania naszego hymnu pod hasłem "Niepodległa do hymnu". Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.Obszerna relacja ukazała się na portalu ifrancja jak również na PAI i Wspólnocie Polskiej poniżej zamieszczam linki do stron : https://www.ifrancja.fr/iportal/konkurs-recytatorski-polaczony-z-obchodami-swieta-11-listopada/, http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=6949

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”