Kalendarz zajęć lekcyjnych - soboty rok szkolny 2020/2021

                     
      POCZATEK : 12 wrzesnia     ZAKONCZENIE : 26 czerwca    
                     
  WRZESIEN PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEN STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC
                     
  S O B O T A
D
N
I

N
A
U
K
I

12 3 7 5
2
6 6
3
  5
19 10 14 12 9 13 13 10 8 12
26 17 21
19
16
20
20 17
15
19
 
24
28
26
23
27
27
24
22 26
 
31
    30       29  
                   
                   
                     
Razem 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3
                     
                     
                    30
                     
                     
duze liczby ZAJECIA LEKCYJNE                
male cyfry WAKACJE I FERIE SZKOLNE                

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”