Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Szkoła Polska Argenteuil zostało zalożone w okresie międzywojennym a dokładnie w 1936 roku przez polskich emigrantów na potrzeby ich dzieci.

Na okres okupacji do 1944 zawieszono dzialalność szkoły.

Po 1945 roku owocem wielkich starań naszych emigrantów Stowarzyszenie otrzymało od Akademii Francuskiej etat nauczyciela języka polskiego jak również lokale w obiektach szkóła francuskich, gdzie odbywały się lekcje dla dzieci.

Członkowie Stowarzyszenia oraz rodzice dzieci uczeszczających na lekcje języka polskiego krzewili kulturę naszej ojczyzny organizując różne spotkania, bale, wycieczki ( również do Polski) a także wysyłając na letnie kursy nauki w Polsce.

W roku 1974 polączono dwa Stowarzyszenia i stworzono Stowarzyszenie Argenteuil – Sartrouville.

Równocześnie z działalnością stowarzyszenia Szkoły Polskiej powstała grupa folklorystyczna mlodzieży Wici, która działa do dnia dzisiejszego.

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Reklama

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Znalezione obrazy dla zapytania LOGO SENATUPrzedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”