Szkola Polska

 

Zadanie domowe na sobote 15  grudnia  2018 roku 

KLASA I

 1. W Cwiczeniach część 2 wykonujemy nastepujace cwiczenie :cw.1 str.26, cw.2 str.28, cw.1,2, str.33
 2. W Elementarzu uczymy się pięknie czytac tekst ze strony 22 : "Maja i Tomek..." i ze str. 26
 3. Uczymy sie slow piosenki i ewentualnie wierszykow (ci, co byli chętni) na gwiazdkę szkolna (wielkie brawo dla tych, którzy już się nauczyli na ostatnia sobotę)
 4. Proszę o obłożenie Elementarzy 
KLASA II
 1. W kartach ćwiczeń część 1 wykonujemy cwiczenia : 1,2 str.94(byly robione w klasie - dokonczyc i sprawdzic w razie potrzeby), 6,7 str.97, 10 str.99, 12 str.100.
 2. Uczymy się pisać z pamięci wyrazy z Podręcznika część 2 ze strony 27 : chart, chomik, choroba, ucho, przychodnia (były zadane w zeszłym tygodniu), oraz ze strony 73: przeskakuje, wysiaduje, wylizuje, buduje, obwąchuje.
 3. Osoby, które otrzymały role, uczą się ich na pamięć (brawo dla tych, którzy umieli już w zeszłym tygodniu)
 4. Uczymy się pięknie czytać "Pomagamy zwierzętom", Podręcznik str.30 
 5. Proszę o obłożenie Podręczników część 2 
 6.  
  Klasa III:
   
  1. Naucze sie pieknie czytac i opowiadac fragmentu bajki H. Ch. Andersena pt.: "Dziewczynka z zapalkami", str. 86 - 87.
  2. Karty cwiczen:
  - strona 25, cwiczenie 2
  - strona 27, cwiczenie 4, 5
  - strona 40, cw. 1, 2
  3. Przeczytam ksiazke F.H. Burnett pt.: "Tajemniczy ogrod" na lekcje 19 stycznia 2019 r.
   
  Rodzice uczniow klasy III proszeni sa o przyjscie do nauczyciela w najblizsza sobote - w sprawie udzialu dzieci w przedstawieniu szkolnym "Pawel i Gawel" Aleksandra Fredry 13-go stycznia 2019 r. 
   
  Klasa przygotowawcza:
   
  1. Krok po kroku: Strona 83, cw. 7 i 9.
  2. Czy w Twoim domu jest tradycja Swietego Mikolaja szostego grudnia ?
  3. Czy byles (bylas) zadowolony (zadowolona) z prezentu i dlaczego ?
  4. Uloze 5 zdan z nowymi wyrazami z lekcji. 
   
  klasa 4:
  4 str 95
  6 str 106
  Notatka biograficzna o A. Mickiewiczu
   
  klasa 5:
  -zeszyt ćwiczeń str.133-139
  podręcznik zad 6 str 267
   
  klasa 6:
  -zeszyt ćwiczeń str 154-156
  -Napiszę wywiad ze swoim ulubionym aktorem.
   
  klasa 7:
  Napiszę w formie dialogu w jaki sposób uczniowie mogę opóźnić lekcję (lektura).
   
  klasa 8:
  zad 4 str 253 
  zad 2 str 2555

  HISTORIA 

  Klasa IV:
   
  1. Jak nazywali sie przyjaciele króla Władysława Jagiełły ?
  2. Jak wyglądał średniowieczny Kraków - na podstawie fragmentu pt.: "Miejsca", str. 64 w podreczniku.
  3. Powtorze wiadomosci o krolowej Jadwidze, nowej dynastii oraz o przyjaciolach krola Jagielly, str. 49 - 65.
   
  Klasa V i VI:
   
  1. Na podstawie wiadomosci z dwoch ostatnich lekcji napisze, w czym wyraza sie szacunek i podziw Polakow wobec Jozefa Pilsudskiego ?
   
  Klasa VII i VIII:
   
  1. Z rozdzialu pt.: "Orleta Lwowskie" przepisze do zeszytu wiersz Artura Oppmana i naucze sie na pa
    KALENDARZ PROWIZORYCZNY - ROK 2018-2019
                     
      POCZĄTEK : 8 września     ZAKOŃCZENIE : 22 czerwca    
                     
  WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
                     
  S O B O T A
D
N
I

N
A
U
K
I

  6   1   2   6 4  
8 13 10 8 12 9   13 11 8
15 20 17 15 19 16 16   18 15
22   24   26 23 23   25 22
29           30      
                   
                   
                     
Razem 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2
                     
                     
                20 Wielkanoc   30
                     
                     
  ZAJECIA LEKCYJNE                
  WAKACJE I FERIE SZKOLNE                

Znalezione obrazy dla zapytania podzial godzin obrazki

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA 1

 

JEZYK POLSKI -9h00-10h50(salka duża)

RELIGIA -11h00-12h00(salka katechetyczna)

KLASA 2

 

religia -9h30-10h30(salka katechetyczna)

JEZYK POLSKI -11h00-12h50(salka duża)

KLASA 3

 

RELIGIA -13h-13h50(salka katechetyczna)

język polski -14h00-15h50(salka duża)

KLASA 4

 

JEZYK POLSKI -9h00-10h50(klasa mała)

historia -11h00-11h50(salka katechetyczna)

religia -12h00-13h00(salka katechetyczna)

KLASA 5

 

JEZYK POLSKI -11h00-12h50(klasa mała)

historia -13h00-13h50(salka duża)

religia 14h00-15h00(salka katechetyczna)

KLASA 6

 

HISTORIA -13h00-13h50(salka duża)

język polski (14h00-15h50)

KLASA 7 i 8 (klasy łączone)

 

religia bierzmowanie raz w miesiącu -15h-15h50(salka katechetyczna)

język polski -16h-17h50(klasa mała)

historia -18h-18h50(klasa mała)

GRUPA POCZATKUJACA

 

JEZYK POLSKI -16h00-17h50 (salka duża)

 

 

 

INFORMACJA O ULGACH Z TYTULU POSIADANIA LEGITYMACJI SZKOLNEJ UCZNIA 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa), zgodnie z którą uczniowie i nauczyciele polonijni otrzymają prawo do ulgi na przejazdy kolejowe i autobusowe oraz ulgi na wstęp do muzeów państwowych i parków narodowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności zostało już podpisane i czeka na publikację w dniu 20 kwietnia br. co pozwoli na jego wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszeniu, zatem równolegle z wejściem w życie ustawy.

 

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

 1.  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
 2.  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.

W kontekście pojawiających się pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską - autobusową lub tramwajową wyjaśniam, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń. Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin)- np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych.

 

INFORMACJE

Szanowni Państwo

Ponownie przypominamy że świadectwa szkolne wydawane przez szkolne punkty konsultacyjne i szkoły społeczne NIE stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z 19 ust.1 pkt 3 i ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232, z poźn. zm.)

Każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce ;

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia . Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia .

 

 

KONKURS MEN "POLSKIE KSIAZKI NASZYCH MARZEN

Z przyjemnoscia informujemy,ze nasza szkola wziela udzial w konkursie organizowanym przez M.E.N w Polsce pod tytulem "Polskie ksiazki naszych marzen".W zwiazku z tym zostal nakrecony filmik z udzialem  naszych dzieci.Celem filmu bylo przekonanie  organizatorow ,ze to wlasnie naszej szkole naleza sie ksiazki polskich autorow ,ktore sa nagroda glowna w organizowanej akcji .Mamy nadzieje ,ze zaskoczylismy oryginalnoscia i pomyslem !!!Ponizej zamieszczam link do filmiku zachecam do klikania i ogladania!Wyniki konkursu juz 25 listopada!Trzymajmy kciuki za nasze dzieci!!       https://www.youtube.com/watch?v=zfhtid533qE

Zarzad Szkoly Polskiej

Matura z jezyka polskiego  jako jezyka obcego we Francji

Przekazujemy Państwu aktualne informacje na temat możliwości zdawania i przygotowania się do matury z języka polskiego w ośrodkach szkolnych we Francji, a także korespondencyjnie.

Język polski jest jednym z dwudziestu języków obcych i regionalnych, których nauczanie realizowane jest w ramach francuskiego szkolnictwa średniego, i jednym z siedemnastu języków dostępnych na francuskiej maturze jako języki obowiązkowe.

Język polski, tak jak angielski czy hiszpański, można zdawać jako pierwszy, drugi lub trzeci obowiązkowy język obcy (LV1, LV2, LV3 obligatoire) albo jako trzeci fakultatywny język obcy (LV3 facultative).

WAŻNE: Uczniowie mogą podchodzić do matury z języka polskiego, nawet jeśli nie mieli możliwości uczęszczać na lekcje języka polskiego w swoim liceum. Uczeń wybiera języki zdawane na maturze niezależnie od tego, jakich języków uczył się w szkole. Wyboru dokonuje w klasie maturalnej, podczas elektronicznej rejestracji do matury, na ogół w listopadzie.

 • LICEA Z JĘZYKIEM POLSKIM:

Region Nord-Pas de Calais:

Liceum Montebello w Lille (LV1, LV2, LV3; lekcje dostępne dla uczniów wszystkich liceów w mieście);

Liceum Condorcet w Lens (LV1, LV2, LV3; lekcje dostępne dla uczniów wszystkich liceów w mieście;

UWAGA | NOWOŚĆ > lekcje języka polskiego w Collège Michelet w Lens

Region Île-de-France:

Liceum Montaigne w Paryżu (LV1, LV2, LV3; lekcje dostępne dla uczniów z regionu Île-de-France); klasy CPGE i BTS;

Południe Francji:

Liceum Saint-Sernin w Tuluzie (LV)

Liceum Ozenne w Tuluzie (BTS)

 • CNED: NAUKA KORESPONDENCYJNA

CNED (Centre national d’enseignement à distance ; www.cned.fr) jest państwową placówką oferującą nauczanie korespondencyjne w zakresie wszystkich przedmiotów objętych programami nauczania francuskiego Ministerstwa Edukacji, co daje możliwość nauki języka polskiego, nawet gdy szkoła nie ma go w ofercie.

CNED zapewnia lekcje na wszystkich poziomach nauki w liceum i umożliwia przygotowanie się do matury z języka polskiego jako pierwszego lub drugiego języka obcego. Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wpisane są na świadectwach wraz z ocenami ze wszystkich innych przedmiotów realizowanych w szkole.

Zapisów do CNED dokonuje się na początku roku szkolnego.

 • SEKCJE MIĘDZYNARODOWE

Uczniowie mający dobry poziom znajomości języka polskiego mogą ubiegać się o przyjęcie do jednej z czterech sekcji międzynarodowych przygotowujących do matury OIB (Option internationale du baccalauréat), w tym także z języka polskiego:

Lycée international de Saint-Germain-en-Laye (collège, lycée)

1, rue Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye

Lycée International des Pontonniers de Strasbourg (école, collège, lycée)

1 rue des Pontonniers
67000 Strasbourg

Cité scolaire internationale de Lyon-Gerland (école, collège, lycée)

2, place Montréal

69007 Lyon

Lycée Montaigne Paris (collège, lycée)

17, rue Auguste Comte

75006 Paris

 

 

Dzień Nauczyciela, zwany od 1982 roku również Dniem Edukacji Narodowej, obchodzony jest w Polsce 14 października Dzień Nauczyciela ma na celu podkreślenie wagi zawodu nauczyciela,  który wiąże się nie tylko ze sprawowaniem funkcji dydaktycznej, ale również wychowawczej.UNESCOw 1994 roku wprowadziło również Światowy Dzień Nauczyciela, którego data została ustalona na 5 października

 

 

Szkola Polska w Argenteuil od dnia 18 pazdziernika 2014 roku nosi imie Marii Curie-SKLODOWSKIEJ

Résultat de recherche d'images pour "MARIA CURIE SKLODOWSKA OBRAZKI"

PASOWANIE NA UCZNIA  

Szanowni Panstwo w sobote 18 pazdziernika w szkole polskiej w Argenteuil mialo miejsce  po raz pierwszy "pasowanie na ucznia".Uroczystosc ta miala szczegolny wymiar gdyz mialo miejsce nadanie imienia szkole-szkola zyskala patrona w osobie Marii Curie-Sklodowskiej.Nie przypadkowo dokonano wyboru tej slynnej rodaczki na opiekunke szkoly.Wybor byl spowodowany zaslugami jakie Maria Curie -Sklodowska odniosla w dziedzinie  fizyki i chemii jako Polka zyjaca we Francji.Zycie tej niezwyklej kobiety moze byc wzorem dla wielu Polakow zyjacych za granica(a w naszym przypadku we Francji),ze bedac w obcym kraju mozna realizowac swoje pasje ,rozwijac sie  i odnosic sukcesy,nie zapominajac o swoim pochodzeniu.Na przykladzie jej zycia mozemy zobaczyc ze wytrwalosc,upor i sila ducha moga nas zaprowadzic naprawde wysoko.Postac naszej wielkiej uczonej odtad ma byc dla uczniow Szkoly polsiej w Argenteuil wzorem ,w walce z przeciwnosciami losu zycia we Francji i motywowac,ze "chciec to rowniez moc".

A oto krotki zyciorys patrona szkoly MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ

Maria Sklodowska-Curie urodzila sie  7 listopada 1867 roku w Warszawie.Jej ojciec byl szanowanym wykladowca fizyki w warszawwskich liceach,matka przelozona szkoly dla dziewczat.Byla wszechstronnie uzdolniona,znala az piec jezykow,interesowala sie naukami scislymi.W 1890 roku wyjechala po raz pierwszy do Paryza,ale wkrotce wrocila do domu.Rok pozniej znow udala sie do Francji i zamieszkala u swojej siostry Bronislawy.Jako pierwsza kobieta w historii Sorbony zdala egzaminy wstepne na Wydziale Fizyki i Chemii i rozpoczela studia.Dwa lata po rozpoczeciu studiow zdala licencjat z fizyki  jako najlepsza ze wszystkich kandydatow zajmujac pierwsze miejsce o czym rozpisywaly sie m.in. gazety w Polsce.Rok pozniej zdobyla licencjat z matematyki z druga lokata.W czasie przygotowan do egzaminow rozpoczela prace w laboratorium profesora Gabriela Lippmanna,pozniejszego noblisty.W1894 roku poznala fizyka Piotra Curie za ktorego wkrotce wyszla za maz.W roku 1897 urodzila sie pierwsza corka panstwa Curie,Irena(pozniejsza notabene noblistka)a Maria rozpoczela prace naukowa,zafascynowana byla zjawiskiem promieniotworczosci.Caly czas spedzala na badaniach i pomiarach w laboratorium ,gdzie wkrotce dolaczyl do niej maz.Po trzech latach ciezkiej pracy udalo sie im opisac nowe pierwiastki odpowiedzialne za promieniowanie:w lipcu 1898 roku oglosili odkrycie polonu -nazwanego na czesc Polski ,a wkrotce radu.Podczas podrozy do Polski w 1899 roku wraz z mezem zbudowala w Zakopanym senatorium dla gruzlikow.W 1900 roku Maria wraz z mezem Piotrem  i Becqurelem otrzamala Nagrode Nobla.Ich odkrycia staly sie znane na calym swiecie,W1904 roku urodzial sie druga corka Ewa,a Maria zaczela kierowac laboratorium na Sorbonie.Wkrotkim czasie po tym zmarl jej maz po ktorym objela stanowisko w katedrze fizyki.W1911 roku po raz drugi otrzymala Nagrode Nobla w dziedzinie chemii:za odkrycie polonu i radu oraz zbadanie metalicznego radu i jego zwiazkow chemicznych.Tym razem nagroda ta zostala przyznana jej samodzielnie.Podczas I wojny swiatowej  zajela sie w Paryzu organizacja leczenia radiologicznego.W 20 samochodach zorganizowala mobilne pogotowia z aparatami Roentgena.W lipcu 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet uzyskala prawo jazdy.W1921 roku pojechala wraz z corkami do USA ,gdzie spotkala sie z prezydentem Hardingiem.Wprezencie od ameraykanskich kobiet otrzymala gram radu zamkniety w szkatulce.w 1925 roku Maria przyjechala do Polski do Warszawy  na uroczystosc wmurowania kamienia wegielnego pod budowe Instytutu Radowego ;a  trzy lata po wziela udzial w oficjalnym otwarciu tego instytutu.W1934 roku podczas pobytu w Szwajcarii zmarla na bialaczke wywolana silnym napromieniowaniem.W 1995 roku prochy jej i meza Piotra spoczely w paryskim Panteonie.Byla pierwsza kobieta ,ktora dostapila tego zaszczytu.Prezedent Moscicki przesylajac rodzinie kondolencje napisal:"Plska traci w sp.Pani Curie-Sklodowskiej nie tylko uczona, ale i wielmka obywatelke,zawsze przez cale zycie czujnie stojaca na strazy interesow swojego narodu".Dlatego Szkola Polska im.Marii Curie-Sklodowskiej  w Argenteuil jest dumna majac ja za patrona.

Po nadaniu imienia szkole nastapilo pasowanie wszystkich uczniow .Ceremonia byla poprzedzona przemowieniem pani prezydent Janiny Kaczamarek,ktora przypomniala wszystkim w kilku slowach historie i pochodzenie pasowania na ucznia.Sam zwyczaj pochodzi ze sredniowiecza kiedy to pasowano chlopcow na rycerzy.Chlopiec zwany giermkiem otrzymywal pas i miecz i stawal sie rycerzem.W Polsce pasowanie na ucznia stosuje sie dla pierwszoklasistow.W naszej szkole uroczystosc ta odbyla sie po raz pierwszy ,a wiec pasowane byly wszystkie dzieci, a juz w nastepnych pasowane beda tylko dzieci nowo-przybyle.Przed pasowaniem wszyscy  zlozyli obietnice ze beda dobrymi uczniami i Polakami,  i ze kochac beda rowniez druga Ojczyzne -Ojczyzne rodzicow i dziadkow.Na pamiatke pasowania kazdy uczen otrzymal pamiatkowy dyplom, a wczesniej zostal immienie wywolany i uroczyscie przyjety do grona uczniow Szkoly Polskiej w Argenteuil imieniem Marii Curie SKLODOWSKIEJ;na koniec Pani prezydent zyczyla dzieciom samych piatek w szkole i wielu sukcesow w dalszej nauce.kPrzed pasowaniem wszyscy uczniowie zaprezentowali swoj program artystyczny przygotowany przez panie nauczycielki:Pania Danuta Biniek i Pania Lucyne Elbaz.Po uroczystosci  dzieci chcac okazac wdziecznosc za trud i prace wlozona w ich nauke przygotowaly niespodzianke dla swoich pan nauczycielek.Nie zapomnialy o 14 pazdziernika zwanym popularnie-Dniem Nauczyciela.Byly piekne kwiaty ale przede wszystkim piekny wiersz;ktory wzruszyl obie panie.Po zakonczeniu uroczystosci dzieci zostaly zaproszone na maly poczestunek przygotowany przez mamy.Zdjecia z calej uroczystosci znajdziecie Panstwo w galerii zdjec pod tytulem "pasowanie na ucznia"Zarzad Szkoly Polskiej im.MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ w Argenteuil 

 

 

 

 

 

Reklama

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Znalezione obrazy dla zapytania LOGO SENATUPrzedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”