Szkola Polska

 

 Zadanie domowe na sobote 18 stycznia 2020 roku

Jezyk polski :

Klasa I:

1. Podręcznik cz.2 - powtórzyć poprzednie czytanki z literami poznanymi do tej pory od początku książki + nowe litery N (s. 48-49), B (58-59), G (62-63).
2. Karty ćwiczeń: 
-zad. 4,5 s. 39-40,
-zad. 2 s. 42,
-zad. 4,5,6,7 s. 45, 
-zad. 1,2 s. 46,
-zad. 4,5 s. 53,
-zad. 1,2,3 s. 54,
-zad. 4,5 s. 57. 
 
 
KLASA II
1. Podręcznik:
-przeczytać s. 30-33,
-ćwiczenia 1,2 s. 46 + nauczyć się czytać rymowankę, a dla chętnych nauczyć się na pamięć,
-nauczyć się ładnie czytać słowa ze strony 112 ("u", "h" niewymienne oraz "ch" niewymienne, zwrócić uwagę na pisownię +zapisać je w zeszycie jeśli będzie na to czas, jeśli nie to będzie zadane na kolejny tydzień).
2. Karty ćwiczeń:
-zadania ze stron 28-29 (nr 1,2,3 zrobiliśmy na lekcji, zad.
4 dla chętnych plus zad. 5 dla wszystkich,
-zad. 1 i 3 s. 30 (+zad. 2 i s. 31 dla chętnych). 
 
kl. 3
 1. Nauczę się czytać  I opowiadać baśni  "O dwunastu miesiącach". 2. Karty cw. cz. 3, str. 3-4, cw. 1-5.
Klasa Przygotowawcza: 
1. Zeszyt cw., str. 4-5, cw. 1-9. 
2. Wykonam ćwiczenia otrzymane na lekcji.
 
klasa 4
zad od 2 do 4 z podręcznika str 73-74
dla chętnych zad 8 str 74
Komiks ,, Tytus, Romek i Atomek....”
 
klasa 5
zeszyt ćwiczeń str 62-64
dla chętnych zad 5,6 str 50 podrecznik
 
klasa 6
zad 8,9 str 146 podręcznik
zad 5 str 149
 
klasa 7
zad 4,5 str 90 podrecznik 
 
klasa 8
zad 3str 151
Tekst str 152-153 ( przeczytać)
Recytacja wiersza.
Historia:
 kl. 4: 
1. Narysuje I podpisze portret Swietej Jadwigi Krolowej. 
2. Wypisze z podrecznika trzy najwazniejsze wydarzenia z Jej zycia.
Kl. 5: 
1. Przeczytam rozdzial pt.: "Drogi do niepodleglosci", str. 176. 
Kl. 6, 7, 8: 
Przygotuje wypowiedz ustna z dowolnie wybranego tematu z trzech ostatnich lekcji. 
 
Znalezione obrazy dla zapytania w nowy rok szkolny z panem bogiem obrazkiZnalezione obrazy dla zapytania w nowy rok szkolny z panem bogiem obrazki
Znalezione obrazy dla zapytania plan lekcji obrazki

 

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA 1 ( pani ŚWIDERSKA)

 

język polski -9h00-10h50(salka duża)

 

RELIGIA -11h00-12h00 ( w kosciele )

KLASA 2( pani ŚWIDERSKA)

 

religia - 9h50-10h50(salka katechetyczna)

 

język polski -11h00-12h50(salka duża)

KLASA 3( pani WŁADYKA)

 

RELIGIA -13h-13h50(salka katechetyczna)

 

język polski -14h00-15h50(salka duża)

KLASA 4

 

 

język polski -9h00-10h50(klasa mała) : (PANI BAJEK DUL)

 

historia -11h00-11h50(salka katechetyczna) : pani WŁADYKA

 

religia -12h00-13h00(salka katechetyczna)

KLASA 5

 

 

język polski -11h00-12h50(klasa mała) : PANI BAJEK DUL

 

historia -13h00-13h50(salka duża) : pani WŁADYKA

 

religia 14h00-15h00 (salka katechetyczna)

KLASA 6

 

 

historia -13h00-13h50(salka duża) : pani WŁADYKA

 

język polski (14h00-15h50) : PANI BAJEK DUL

KLASA 7 i 8 (klasy łączone)

 

 

religia bierzmowanie raz w miesiącu -15h-15h50(salka katechetyczna)

 

język polski -16h-17h50(klasa mała) : PANI BAJEK DUL

 

historia -18h-18h50(klasa mała) pani WŁADYKA

 

GRUPA POCZĄTKUJĄCA

 

 

 

język polski -16h00-17h50 (salka duża) : pani WŁADYKA

 

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
ANEKS KUCHENNY POZOSTAJE
ZAMKNIĘTY
ze względu na prawidłowy przebieg zajęć lekcyjnych i bezpieczeństwo wszystkich

Dziękujemy za wyrozumiałość

Afin de faciliter la concentration des enfants, l’accès au coin cuisine est interdit
pendant les cours

Merci de votre compréhension

 

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją

 

INFORMACJA O ULGACH Z TYTULU POSIADANIA LEGITYMACJI SZKOLNEJ UCZNIA 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa), zgodnie z którą uczniowie i nauczyciele polonijni otrzymają prawo do ulgi na przejazdy kolejowe i autobusowe oraz ulgi na wstęp do muzeów państwowych i parków narodowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności zostało już podpisane i czeka na publikację w dniu 20 kwietnia br. co pozwoli na jego wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszeniu, zatem równolegle z wejściem w życie ustawy.

 

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:

  1.  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
  2.  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.

W kontekście pojawiających się pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską - autobusową lub tramwajową wyjaśniam, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń. Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin)- np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych.

 

 

Matura z jezyka polskiego  jako jezyka obcego we Francji

Przekazujemy Państwu aktualne informacje na temat możliwości zdawania i przygotowania się do matury z języka polskiego w ośrodkach szkolnych we Francji, a także korespondencyjnie.

Język polski jest jednym z dwudziestu języków obcych i regionalnych, których nauczanie realizowane jest w ramach francuskiego szkolnictwa średniego, i jednym z siedemnastu języków dostępnych na francuskiej maturze jako języki obowiązkowe.

Język polski, tak jak angielski czy hiszpański, można zdawać jako pierwszy, drugi lub trzeci obowiązkowy język obcy (LV1, LV2, LV3 obligatoire) albo jako trzeci fakultatywny język obcy (LV3 facultative).

WAŻNE: Uczniowie mogą podchodzić do matury z języka polskiego, nawet jeśli nie mieli możliwości uczęszczać na lekcje języka polskiego w swoim liceum. Uczeń wybiera języki zdawane na maturze niezależnie od tego, jakich języków uczył się w szkole. Wyboru dokonuje w klasie maturalnej, podczas elektronicznej rejestracji do matury, na ogół w listopadzie.

  • LICEA Z JĘZYKIEM POLSKIM:

Region Nord-Pas de Calais:

Liceum Montebello w Lille (LV1, LV2, LV3; lekcje dostępne dla uczniów wszystkich liceów w mieście);

Liceum Condorcet w Lens (LV1, LV2, LV3; lekcje dostępne dla uczniów wszystkich liceów w mieście;

UWAGA | NOWOŚĆ > lekcje języka polskiego w Collège Michelet w Lens

Region Île-de-France:

Liceum Montaigne w Paryżu (LV1, LV2, LV3; lekcje dostępne dla uczniów z regionu Île-de-France); klasy CPGE i BTS;

Południe Francji:

Liceum Saint-Sernin w Tuluzie (LV)

Liceum Ozenne w Tuluzie (BTS)

  • CNED: NAUKA KORESPONDENCYJNA

CNED (Centre national d’enseignement à distance ; www.cned.fr) jest państwową placówką oferującą nauczanie korespondencyjne w zakresie wszystkich przedmiotów objętych programami nauczania francuskiego Ministerstwa Edukacji, co daje możliwość nauki języka polskiego, nawet gdy szkoła nie ma go w ofercie.

CNED zapewnia lekcje na wszystkich poziomach nauki w liceum i umożliwia przygotowanie się do matury z języka polskiego jako pierwszego lub drugiego języka obcego. Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wpisane są na świadectwach wraz z ocenami ze wszystkich innych przedmiotów realizowanych w szkole.

Zapisów do CNED dokonuje się na początku roku szkolnego.

  • SEKCJE MIĘDZYNARODOWE

Uczniowie mający dobry poziom znajomości języka polskiego mogą ubiegać się o przyjęcie do jednej z czterech sekcji międzynarodowych przygotowujących do matury OIB (Option internationale du baccalauréat), w tym także z języka polskiego:

Lycée international de Saint-Germain-en-Laye (collège, lycée)

1, rue Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye

Lycée International des Pontonniers de Strasbourg (école, collège, lycée)

1 rue des Pontonniers
67000 Strasbourg

Cité scolaire internationale de Lyon-Gerland (école, collège, lycée)

2, place Montréal

69007 Lyon

Lycée Montaigne Paris (collège, lycée)

17, rue Auguste Comte

75006 Paris

 

Szkola Polska w Argenteuil od dnia 18 pazdziernika 2014 roku nosi imie Marii Curie-SKLODOWSKIEJ

Résultat de recherche d'images pour "MARIA CURIE SKLODOWSKA OBRAZKI"

PASOWANIE NA UCZNIA  

Szanowni Panstwo w sobote 18 pazdziernika w szkole polskiej w Argenteuil mialo miejsce  po raz pierwszy "pasowanie na ucznia".Uroczystosc ta miala szczegolny wymiar gdyz mialo miejsce nadanie imienia szkole-szkola zyskala patrona w osobie Marii Curie-Sklodowskiej.Nie przypadkowo dokonano wyboru tej slynnej rodaczki na opiekunke szkoly.Wybor byl spowodowany zaslugami jakie Maria Curie -Sklodowska odniosla w dziedzinie  fizyki i chemii jako Polka zyjaca we Francji.Zycie tej niezwyklej kobiety moze byc wzorem dla wielu Polakow zyjacych za granica(a w naszym przypadku we Francji),ze bedac w obcym kraju mozna realizowac swoje pasje ,rozwijac sie  i odnosic sukcesy,nie zapominajac o swoim pochodzeniu.Na przykladzie jej zycia mozemy zobaczyc ze wytrwalosc,upor i sila ducha moga nas zaprowadzic naprawde wysoko.Postac naszej wielkiej uczonej odtad ma byc dla uczniow Szkoly polsiej w Argenteuil wzorem ,w walce z przeciwnosciami losu zycia we Francji i motywowac,ze "chciec to rowniez moc".

A oto krotki zyciorys patrona szkoly MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ

Maria Sklodowska-Curie urodzila sie  7 listopada 1867 roku w Warszawie.Jej ojciec byl szanowanym wykladowca fizyki w warszawwskich liceach,matka przelozona szkoly dla dziewczat.Byla wszechstronnie uzdolniona,znala az piec jezykow,interesowala sie naukami scislymi.W 1890 roku wyjechala po raz pierwszy do Paryza,ale wkrotce wrocila do domu.Rok pozniej znow udala sie do Francji i zamieszkala u swojej siostry Bronislawy.Jako pierwsza kobieta w historii Sorbony zdala egzaminy wstepne na Wydziale Fizyki i Chemii i rozpoczela studia.Dwa lata po rozpoczeciu studiow zdala licencjat z fizyki  jako najlepsza ze wszystkich kandydatow zajmujac pierwsze miejsce o czym rozpisywaly sie m.in. gazety w Polsce.Rok pozniej zdobyla licencjat z matematyki z druga lokata.W czasie przygotowan do egzaminow rozpoczela prace w laboratorium profesora Gabriela Lippmanna,pozniejszego noblisty.W1894 roku poznala fizyka Piotra Curie za ktorego wkrotce wyszla za maz.W roku 1897 urodzila sie pierwsza corka panstwa Curie,Irena(pozniejsza notabene noblistka)a Maria rozpoczela prace naukowa,zafascynowana byla zjawiskiem promieniotworczosci.Caly czas spedzala na badaniach i pomiarach w laboratorium ,gdzie wkrotce dolaczyl do niej maz.Po trzech latach ciezkiej pracy udalo sie im opisac nowe pierwiastki odpowiedzialne za promieniowanie:w lipcu 1898 roku oglosili odkrycie polonu -nazwanego na czesc Polski ,a wkrotce radu.Podczas podrozy do Polski w 1899 roku wraz z mezem zbudowala w Zakopanym senatorium dla gruzlikow.W 1900 roku Maria wraz z mezem Piotrem  i Becqurelem otrzamala Nagrode Nobla.Ich odkrycia staly sie znane na calym swiecie,W1904 roku urodzial sie druga corka Ewa,a Maria zaczela kierowac laboratorium na Sorbonie.Wkrotkim czasie po tym zmarl jej maz po ktorym objela stanowisko w katedrze fizyki.W1911 roku po raz drugi otrzymala Nagrode Nobla w dziedzinie chemii:za odkrycie polonu i radu oraz zbadanie metalicznego radu i jego zwiazkow chemicznych.Tym razem nagroda ta zostala przyznana jej samodzielnie.Podczas I wojny swiatowej  zajela sie w Paryzu organizacja leczenia radiologicznego.W 20 samochodach zorganizowala mobilne pogotowia z aparatami Roentgena.W lipcu 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet uzyskala prawo jazdy.W1921 roku pojechala wraz z corkami do USA ,gdzie spotkala sie z prezydentem Hardingiem.Wprezencie od ameraykanskich kobiet otrzymala gram radu zamkniety w szkatulce.w 1925 roku Maria przyjechala do Polski do Warszawy  na uroczystosc wmurowania kamienia wegielnego pod budowe Instytutu Radowego ;a  trzy lata po wziela udzial w oficjalnym otwarciu tego instytutu.W1934 roku podczas pobytu w Szwajcarii zmarla na bialaczke wywolana silnym napromieniowaniem.W 1995 roku prochy jej i meza Piotra spoczely w paryskim Panteonie.Byla pierwsza kobieta ,ktora dostapila tego zaszczytu.Prezedent Moscicki przesylajac rodzinie kondolencje napisal:"Plska traci w sp.Pani Curie-Sklodowskiej nie tylko uczona, ale i wielmka obywatelke,zawsze przez cale zycie czujnie stojaca na strazy interesow swojego narodu".Dlatego Szkola Polska im.Marii Curie-Sklodowskiej  w Argenteuil jest dumna majac ja za patrona.

Po nadaniu imienia szkole nastapilo pasowanie wszystkich uczniow .Ceremonia byla poprzedzona przemowieniem pani prezydent Janiny Kaczamarek,ktora przypomniala wszystkim w kilku slowach historie i pochodzenie pasowania na ucznia.Sam zwyczaj pochodzi ze sredniowiecza kiedy to pasowano chlopcow na rycerzy.Chlopiec zwany giermkiem otrzymywal pas i miecz i stawal sie rycerzem.W Polsce pasowanie na ucznia stosuje sie dla pierwszoklasistow.W naszej szkole uroczystosc ta odbyla sie po raz pierwszy ,a wiec pasowane byly wszystkie dzieci, a juz w nastepnych pasowane beda tylko dzieci nowo-przybyle.Przed pasowaniem wszyscy  zlozyli obietnice ze beda dobrymi uczniami i Polakami,  i ze kochac beda rowniez druga Ojczyzne -Ojczyzne rodzicow i dziadkow.Na pamiatke pasowania kazdy uczen otrzymal pamiatkowy dyplom, a wczesniej zostal immienie wywolany i uroczyscie przyjety do grona uczniow Szkoly Polskiej w Argenteuil imieniem Marii Curie SKLODOWSKIEJ;na koniec Pani prezydent zyczyla dzieciom samych piatek w szkole i wielu sukcesow w dalszej nauce.kPrzed pasowaniem wszyscy uczniowie zaprezentowali swoj program artystyczny przygotowany przez panie nauczycielki:Pania Danuta Biniek i Pania Lucyne Elbaz.Po uroczystosci  dzieci chcac okazac wdziecznosc za trud i prace wlozona w ich nauke przygotowaly niespodzianke dla swoich pan nauczycielek.Nie zapomnialy o 14 pazdziernika zwanym popularnie-Dniem Nauczyciela.Byly piekne kwiaty ale przede wszystkim piekny wiersz;ktory wzruszyl obie panie.Po zakonczeniu uroczystosci dzieci zostaly zaproszone na maly poczestunek przygotowany przez mamy.Zdjecia z calej uroczystosci znajdziecie Panstwo w galerii zdjec pod tytulem "pasowanie na ucznia"Zarzad Szkoly Polskiej im.MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ w Argenteuil 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Reklama

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Znalezione obrazy dla zapytania LOGO SENATUPrzedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”