Szkola Polska

 

 

 

Zadanie domowe na sobote 24 kwietnia  2021 roku 

 

Jezyk polski :

 

Klasa 1

Zeszyt ćwiczeń 
Strona 27 zadanie 3
Strona 29 zadanie 4
Strona 30 zadanie 6 (dokończyć) 
Przeczytać jeszcze raz tekst "Cukierku, ty łobuzie!" strona 28 w podręczniku.

 

Klasa 2 

zeszyt ćwiczeń 
Strona 51 zadanie 4 i 5
 

Klasa 3 język polski

Przeczytaj „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” na str. 53, osoby, których nie było muszą nadrobić lekcje od str.48-51, do tego rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania od str.44- 49.
Wieczorami proponuję lekturę: Baśnie J.Ch. Andersena, zaczynajac od baśni pt.Brzydkie kaczątko
 

 

Kl 4 ćwiczenie 58 i 59 str 98 (zeszyt ćwiczeń)

Kl 5 i 6- na podstawie przeczytanego tekstu, napisać jaki był Bolesław Chrobry ?

Kl 7 i 8- brak zadania 

 

HISTORIA 

 

Klasa 4 Historia

Przeczytaj na str.160-193 o powstaniach narodowych.
 

Klasa 5 i 6 

Powtórz notatki z ostatnich trzech lekcji
 

Klasa 7 i 8 

Przygotuj notatkę nt. Tadeusza Kościuszki i powstania kościuszkowskiego. Napisz swoimi słowami, uwzględniając najważniejsze informacje

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”