Konkurs plastyczny

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie. 

Dziękujemy jeszcze raz za nadesłane do nas prace. 
Czteroosobowe jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięskiej trójki (wszystkie prace zasługiwały na pierwsze miejsce, ale niestety jak konkurs to konkurs )
Wszyscy stanęliście na wysokości zadania!!!!. Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy nagrody, które zostaną rozdane na zakończeniu roku szkolnego. Prosimy również o przyniesienie nam Waszych prac, aby mogły zdobić ściany naszych klas.
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM.!!!!

Zarząd Szkoły Polskiej .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”