Wszystkim ogromnie dziekujemy za obecnosc pomoc i zabawe Pique-nique 01-06-2014

«▍▍ pik2pik3pik4pik6pik7pik8pik9pik10pik11pik11pik12pik13pik14pik15pik16pik17pik18pik19pik17pik20pik21pik22pik23pik24pik25pik26pil29pik29jpgpik30pik31pik32pik33pil29pik36pil36pik39pik41isa5isa4isa3isa2

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”