Szkola Polska

 

Peut être une image de texte qui dit ’APE ARGENTEUIL FRANCJA ARGENTEUIL SZKOŁA POLSKA DE CULTURE POLONAISE Hm Tie Curie Rintinn ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Szkoła Polska im.Marii Curie- -Skłodowskiej w Argenteuil rozpoczyna zapisy na nowy rok szkolny Prowadzimy: -naukę języka polskiego w klasach I-VIII -naukę historii w klasach IV-V۷II -naukę języka polskiego w klasie przygotowawczej dzieci słabo mówią…ce po polsku) Karty zapisu do pobrania ze strony www.polonia-argenteuil.com lub podczas sobotnich zajęć ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA’

 

Zadanie domowe na sobote 8 maja 2021 roku 

 

Jezyk polski :

 
Klasa 1
Przeczytać tekst w podręczniku strona 36-37 "Maszyny napędzane wodą"
 
 
 
 
Klasa 2
Przeczytać tekst w podręczniku strona 40-41"Krokus"
 

Klasa 3:

Przygotować się na zaległy sprawdzian z cz. 3 podręcznika 

Przypomnieć sobie „Brzydkie kaczątko”

 

Kl 4,5,6- narysować Polskę i 3 symbole wam ją przypominające. 

Kl 7,8- co znaczy być patriotą? 

HISTORIA

Klasa 4

Powtórzyć lekcje od tematu Koniec Polski do Powstania polskie

Klasa 5 i 6

Nauczyć się o rozbiorach i Konstytucji 3 maja

 
Klasa 7 i 8 

Wejść na stronę epodreczniki.pl i przerobić temat Kościuszkę Bóg wyzwolił- możliwa kartkówka z tego tematu

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”