Zapisy 2022-2023

Szkol·a Polska im.M. Curie-Skl·odowskiej w Argenteuil
rozpoczyna zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023

Prowadzimy :

  • naukę języka polskiego w klasach I-VIII
  • naukę historii w klasach IV-VIII
  • naukę języka polskiego jako język obcy
    ( dzieci sl·abo mówiące po polsku)

UWAGA !!!
BARDZO PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA KARTACH ZAPISU