Praca domowa na 21/05/2022

JĘZYK POLSKI

Klasa 1 

Zeszyt ćwiczeń

strona 27 zadanie 3

strona 29 zadanie 4

strona 33

strona 35 zadanie 3

strona 49 zadanie 3

Klasa 2 

Zeszyt ćwiczeń
strona 21 zadanie 3 i 4
strona 23
strona 24

KlasA 3

Powtórzyć ogólne zasady ortografii ó/u ze słownika lub internetu.

Można przynieść pamiątki lub pocztówki z Warszawy + próba na spektakl o godzinie 12:10

KLASA 4

-przygotować się do konkursu ortograficznego 

-podręcznik strona 114 zadanie 1 i 2 

KLASA 5

– przygotować się do konkursu ortograficznego 

-odpowiedz na pytanie: kiedy myśle o Polsce, myślę o …..i dlaczego (10 zdań ) 

KLASA 6

– przygotować się do konkursu ortograficznego 

-odpowiedzieć na pytania podane na lekcji 

KLASY 7-8

 – przygotować się do konkursu ortograficznego 

-odpowiedz na pytanie : wybierz wyjątkowe miejsce na ziemi, które sprawia, ze myślisz o Polsce ….


HISTORIA

KlasA 4

Zrób notatkę na osobnej kartce z opisem majowych świąt narodowych: najważniejsze informacje, można coś narysować lub nakleić. Format A4 

KLASA 5

Przeczytaj rozdział o Solidarności 

KLASA 6

Powtórz informacje o Konstytucji 3 maja

KLASY 7-8


Wykonaj ćwiczenia do tematu : rządy Sanacji oraz dokończ tabelkę w zeszycie