PRACA DOMOWA NA 04/12/2021

JĘZYK POLSKI

Klasa 1 

Zeszyt ćwiczeń str 6, 7, 9 
Przeczytać jeszcze raz tekst w podręczniku na stronie 6.

Klasa 2 

Zeszyt ćwiczeń str 8 zadanie 2
strona 9
Przeczytać opowiadanie na stronie 12-13 w podręczniku 

Klasa 3

Przeczytaj o zasadach ortografii w na str. 56-57 podręczniku, następnie wykonaj ćwiczenia na str. 46-47.

Przeczytaj „Dziewczynkę z zapałkami”

KLASa 4

Przeczytać lekturę.

KLASA 5

Przeczytać lekturę.

KLASA 6

Przeczytać lekturę.

KLASA 7-8

Przeczytać lekturę.

HISTORIA

KlasA 4

Na sprawdzian trzeba powtórzyć lekcje ze str.24-27 oraz str. 241-245 ( w kontekście Misia Wojtka). 

Do tego należy przejrzeć notatki z zeszytu.

KLASA 5

Poprawa sprawdzianu. 

KLASA 6

Sprawdzian z Unii Lubelskiej i ostatnich Jagiellonów.


KLASA 7-8

Sprawdzian z rozdziałów 14-16 w podręczniku.