Praca domowa na 18/06/2022

JĘZYK POLSKI

kLASA 1


Zeszyt ćwiczeń część 5
strona 7 zadanie 5
strona 8 zadanie 1
strona 9 zadanie 4
strona 13 zadanie 3
strona 14 zadanie 6

Klasa 2 


Zeszyt ćwiczeń część 5
strona 16
strona 18 zadanie 2 i 3

KlasA 3

KLASA 4
KLASA 5

KLASA 6

KLASY 7-8


HISTORIA

KlasA 4


KLASA 5

KLASA 6

KLASY 7-8