Praca domowa na 03.12.22

JĘZYK POLSKI

kLASA 1

Zeszyt ćwiczeń

Strona 68 zadanie 1

Strona 69

Strona 71 zadanie 6

Strona 75

Klasa 2 

Zeszyt ćwiczeń część 2 

Strona 4

Strona 8

Przeczytać tekst w podręczniku na stronie 12 i 13

KlasA 3

Dokończ w zeszycie ćwiczeń zadania na stronach 32-34

Zrób zadania 4,5,6 na str. 15 w zeszycie ćwiczeń 

W zeszycie zapisz stopniowanie przymiotników: stary, duży, chory 

KLASA 4

Akademia Pana Kleksa.

KLASA 5

Za niebieskimi drzwiami.

KLASA 6

Chłopcy z placu broni.

KLASA 8

Sposób na Alcybiadesa.

Zebrania z rodzicami klasy 4-8 : spotkania lub rozmowy telefoniczne 3 i 10 grudnia między 11 a 12 godziną. 

Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt 0607737784


HISTORIA

KlasA 4

„Wiara z polityką miesza się”- wyjaśnij to zdanie na podstawie zdobytej wiedzy oraz piosenki Piast Superstar pt. Czy mam wejść do wody (YouTube) 

KLASA 5

Zrób notatkę o Janie III Sobieskim. Wyjaśnij dlaczego nazywano go lwem z Lechistanu? 

Wykonaj kartę pracy. 

KLASA 6

Przypomnij sobie na czym polegały wolne elekcje. 

Wyjaśnij czego dotyczyły artykuły henrykowskie

KLASY 7-8

Kartkówka z lekcji o wybuchu II wojny światowej

POLSKI JAKO OBCY

Wykonaj ćwiczenia na stronach 24-26

Naucz się na pamięć piosenki „Choinko piękna jak las”