Praca domowa na 06.04.24

JĘZYK POLSKI

kLASA1

Zeszyt ćwiczeń część 4

Strona 5 

Strona 7

Klasa 2 

Zeszyt ćwiczeń

Strona 49 zadanie 2 I 3

KLASA 3

Naucz się na sprawdzian z III części podręcznika.

KLASA 4

Brak zadania

KLASA 5

Przygotować się do sprawdzianu : odmiana przez przypadki, czasownik: odmiana przez osoby i liczby

KLASA 6

Przygotować się do sprawdzianu z części mowy

KLASA 7

Przygotować się do sprawdzianu z części mowy


HISTORIA

KlasA 4

Przeczytaj temat Złoty wiek na str. 80-97

KLASA 5

Przeczytaj temat Powstania narodowe na str. 160-163

KLASA 6-7

Przeczytaj temat Dwie rewolucje w Rosji na str. 124-131 i wykonaj zadania do tematu w zeszycie ćwiczeń na str. 42-43