Praca domowa na 30.09.23

Przynieść wypełniony wniosek o legitymację szkolną+ legitymację!!!

JĘZYK POLSKI

kLASA 1

1.W zeszycie lekcyjnym proszę dokończyć pisanie liter i sylab: Mm, am, om, ma, om, mama.

2. Poćwiczyć czytanie tekstu i sylab w podręczniku na stronie 30 I 32.

Klasa 2 

1. Z wiersza na stronie 48 w podręczniku proszę wypisać rzeczowniki.

2. Nauczyć się co to rzeczownik i na jakie pytania odpowiada. (Podręcznik strona 22-23)

3. Przeczytać oppwiadanie na stronie 24 w podręczniku. 

KLASA 3

Naucz się na dyktando. Słowa w zeszycie.

KLASA 4

Zrobić krzyżówkę daną na lekcji

KLASA 5

Zeszyt ćwiczeń cw: 9 i 11 strona 153

KLASA 6

Opisz swój week end z użyciem partykuły NIE co najmniej 15 razy !

KLASA 7

Opisz swój week end z użyciem partykuły NIE co najmniej 15 razy !


HISTORIA

KlasA 4

Przeczytaj legendę o Piaście. Zastanów się, czy są w niej wątki historyczne? Czy legenda może być źródłem historycznym?

KLASA 5

Przypomnij sobie kim byli Krzyżacy. Z czego słynął Kazimierz Jagiellończyk. Dlaczego Elżbietę Rakuszankę nazywano matką królów?

KLASA 6-7

Dokończ zadanie na lekcji: notatka w postaci mapy myśli : WIOSNA LUDÓW