Praca domowa na 18.03.23

JĘZYK POLSKI

kLASA 1

Zeszyt ćwiczeń

Strona 30

Strona 31

Strona 39 zadanie 5

Strona 41

Klasa 2 

W zeszycie napisać czasowniki: jem, uderzają, lata, kierujesz, marzą, mam, budujecie, widzisz, trzyma w czasie przeszłym i przyszłym pamiętając o odpowiedniej osobie.

KLASA 3

Klasa 3
Naucz się na test z 3 części podręcznika. Zagadnienia zostały rozdane na lekcji

Wszystkie klasy

TERMIN UPŁYWA 20 MARCA 2023

Chętne osoby prosimy o zapis do udziału w konkursie recytatorskim U pani Jaworskiej lub pani Ruszały

KLASA 4


Przeczytać wybraną baśń Andersena i napisać streszczenie

KLASA 5

Opisz najpiękniejszą podróż jaką odbyłeś (lub taką , o której marzysz).

KLASA 6-8

Chętne osoby prosimy o zapis do udziału w konkursie recytatorskim U pani Jaworskiej lub pani Ruszały


HISTORIA

KlasA 4

Dokończ tabelkę w zeszycie.

KLASA 5

Podaj po kilka przykładów rusyfikacji i germanizacji Polaków.

KLASA 6-8

Czy zgadasz się z powiedzeniem „za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”? Odpowiedz uzasadnij.

POLSKI JAKO OBCY

Opisz siebie używając przymiotniki z ze str. 48, napisz także co lubisz robić, czym się interesujesz.

Przeczytaj tekst z zadania 5 na str. 49 i wykonaj ćwiczenie 6.