Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji.

Kwota dotacji w 2023 r. : 14 575 złotych polskich.

Kwota dotacji w 2024 r. : 10 518 złotych polskich.

Data podpisania umowy: 12/09/2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 556 633,00 zł.

Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Południowej.

Kwota dotacji: 14 575 zł polskich. (PLN)

Zadanie publiczne ” Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Południowej” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.