Katechezy

Lekcje katechezy prowadzone są dla różnych grup wiekowych , począwszy od 4 lat .
Wszystkie zajęcia prowadzone są nieodpłatnie , rodzice ponoszą jedynie koszty za podręczniki.

Katecheci posiadają wykształcenie i dokumenty uprawniające do nauki religii wydane przez uniwersytet w Polsce.
Ks. Antoni Ptaszkowski
Pani Małgorzata Kaja
Pani Małgorzata Ruszała

Grupy katechetyczne

Grupa przedszkolna (4-6 lat) : P. M. Kaja -lekcje odbywają się w niedziele o godzinie 10h00
Klasa 1 : P. M. Ruszała (w sobotę wg. podziału godzin)
Klasa 2 : P. M. Ruszała (w sobotę wg. podziału godzin)
Klasa 3 : Ks. Antoni Ptaszkowski (w sobotę wg. podziału godzin)
Klasa 4 : P. M. Kaja (w sobotę wg. podziału godzin)
Grupa do bierzmowania : Ks Antoni Ptaszkowski + P. M. Ruszała (w sobotę 1 raz w miesiącu)

Okres przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej wynosi 3 lata począwszy od klasy 1 – dzieci przystępują do Komunii w klasie 3.
Okres przygotowania do sakramentu bierzmowania wynosi 2 lata . Bierzmowanie udzielane jest osobom począwszy od 15 roku życia .

Zapisy

Karta zapisy
2022 – 2023

Aby dokonać zapisu na katechezę należy pobrać i wypełnić formularz zapisu.
Następnie odesłać na wskazany adres e-mail lub osobiście dostarczyć do placówki .

Kontakt

p. Małgorzata RUSZALA
telefon : 06 32 33 94 58

p. Małgorzata KAJA
telefon : 07 89 07 84 06

mail : katecheza.argenteuil@gmail.com


Ostatnie artykuły