Katechezy

Lekcje katechezy prowadzone są dla różnych grup wiekowych , począwszy od 4 lat .
Wszystkie zajęcia prowadzone są nieodpłatnie , rodzice ponoszą jedynie koszty za podręczniki.

Grupy katechetyczne

Grupa przedszkolna (4-6 lat) : P. M. Kaja -lekcje odbywają się w niedziele o godzinie 10h00
Klasa 1 : P. M. Ruszała (w sobotę wg. podziału godzin)
Klasa 2 : Siostra Urszula (w sobotę wg. podziału godzin)
Klasa 3 : Ks. Zbigniew Kret Chrystusowiec (w sobotę wg. podziału godzin)
Klasa 4 : P. M. Kaja (w sobotę wg. podziału godzin)
Grupa do bierzmowania : ks. Tomasz

Okres przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej wynosi 3 lata począwszy od klasy 1 – dzieci przystępują do Komunii w klasie 3.
Okres przygotowania do sakramentu bierzmowania wynosi 2 lata . Bierzmowanie udzielane jest osobom począwszy od 15 roku życia .

Zapisy

Aby dokonać zapisu na katechezę należy pobrać i wypełnić formularz zapisu.
Następnie osobiście dostarczyć do placówki .


Ostatnie artykuły