Stowarzyszenie

Asocjacja APE “Association des Parents d’Elèves de culture polonaise” jest regulowana ustawą z dnia 1ego lipca 1901 roku dla rejestracji nowych stowarzyszeń w Republice Francuskiej.
Do zadań stowarzyszenia należy : promowanie i utrzymanie kultury, zwyczajów i tradycji polskich.

Historia 

Stowarzyszenie Szkoła Polska Argenteuil zostało założone w okresie międzywojennym  w 1936 roku przez polskich emigrantów na potrzeby ich dzieci.

5 maja 1999 roku na Prefekturze miasta Argenteuil, w departamencie 95 Val d’Oise, złożono oficjalną  deklarację rejestracji stowarzyszenia które zostało wpisane do Dziennika oficjalnego pod numerem “1948”.

Siedziba asocjacji : 290 avenue Jean Jaurès, Argenteuil (95100)

Zarząd

Prezes : Isabelle Dudziak
Wiceprezes : Grzegorz Kaminski 
Sekretarz : Małgorzata Ruszała 
Wicesekretarz : Monika Kulig 
Skarbnik : Colette Makosz 
Wice skarbnik : Agata Adamczyk 
Kronikarz : Ania Matysiak 
Kronikarz : Jolanta Witos 
Komisja rewizyjna : Janina Kaczmarek, Grzegorz Szatan