Zadanie domowe z katechezy

03.12.2022

Wszystkie klasy mają się nauczyć śpiewać kolędę „Przybieżeli do Betlejem” do linii melodycznej poniżej.

W sobotę będzie ona nagrywana przez Pana z portalu ifrancja na prośbę Pana Konsula Andrzeja Szydło 

Klasa 1

Katecheza nr 19 i 20 , strony od 40 -43 włącznie.

Pokolorować i wykonać polecenia w podręczniku

Dzieci mają znać symbolikę 4 świec w wieńcu adwentowym.

Klasa 2

Katecheza nr 9. Praca domowa to „pytania i odpowiedzi” na str.28.

Nauczyć się na pamięć Aktu wiary,nadziei i miłości.wykonać polecenia w podręczniku.