Zadanie domowe z katechezy 30.09.2023


Wszystkie dzieci, które dostały katechizmy proszone są o uregulowanie sumy 7€ , do Pani M.Ruszała.

Przypominamy wszystkim o konieczności uzupełnienia karty zapisu na religię oraz o dostarczeniu aktu chrztu i oddania ich księdzu Zbigniewowi

KLASA 1

Katechezą nr 2,str 6-7 włącznie.

Pokolorować i wykonać polecenia w podręczniku.

KLASA 2

Na ostatniej lekcji przeprowadzona była katecheza na temat „stworzenie Aniołów”.

Dzieciom obecnym na lekcji zostały wklejone do zeszytu kartki z tekstem o Aniołach i pytaniami jako praca domowa. 


KLASA 3

KLASA 4-5