Zadanie domowe z katechezy 18.03.2023

Klasa 1


Katecheza nr 33 ,str od 68-69 , oraz katecheza nr 35 , strony 72-73 włącznie. Pokolorować i wykonać polecenia w podręczniku.
Proszę aby dzieci jeszcze raz oglądnęły przypowieść o Zacheuszu
Oto link:

https://youtu.be/BmCutDYLWss

Zastępstwo za p.Ruszała, katechezę poprowadzi p.Kaja.


Klasa 2