Zadanie domowe z katechezy na 14/05/2022

Klasa 1

Proszę o przyniesienie nożyczek,kleju ,kredek i mazaków, które działają 😁

Katecheza nr 53 , str 108-109 pokolorować i wykonać polecenia w podręczniku.

Proszę o przećwiczyc śpiewanie refrenu do ” Pielgrzymkowego Despasito” , tekst rozdany na lekcji.


Klasa 2

Proszę o przyniesienie nożyczek,kleju ,kredek i mazaków, które działają 😁

 Katecheza nr 28 , strony 81-83 , przeczytać jeszcze raz i wykonać polecenia w podręczniku.

Na sobotę 4 czerwca proszę nauczyć się na ocenę 6 Prawd wiary.

KLASA 3