#dziennauczyciela

” Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą gdzie patrzeć, ale nie powiedzą co widzieć” A.K.Trenfor.

Wszyscy nasi kochani nauczyciele i katecheci

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.

Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń składamy.

Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące jak świeże

kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r.

Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, która

zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.Święto wprowadzono w 1982 r.

w miejsce obchodzonego wczesniej Dnia Nauczyciela.