Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Południowej

Kwota dotacji: 15 000 zł polskich. (PLN)

Całkowita wartość zadania publicznego: 509 168,64 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Południowej” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Pasowanie na ucznia i Dzień Nauczyciela w naszej szkole

16 października 2021 to bardzo ważny dzień w naszej szkole.

Dzieci z klasy I składały ślubowanie.W tym wyjątkowym dniu nasze maluchy w strojach galowych, wyglądały bardzo uroczyście. Pani Jolanta przygotowała wspólnie z uczniami krótki program artystyczny, w którym brali udział wszyscy pierwszoklasiści . Dzieci zaprezentowały swoje talenty, zdolności i tym samym wykazały się, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami.

Czytaj dalej Pasowanie na ucznia i Dzień Nauczyciela w naszej szkole