Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji

Kwota dotacji:14575 złotych polskich w 2022 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 267 010,30 PLN

Zadanie publiczne ” Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania